Karelia Hybrid

In Englishпо русски
Karelia Hybrid osuuskunta

Jalostus

Breeding

Kotimaisen jalostusohjelman ylläpidosta vastaa jalostusyhtiö Figen Oy. Jalostuksen päätavoitteena on parantaa sikatalouden kannattavuutta eettisesti hyväksyttävin menetelmin.

Puhdasrotuisista jalostuskarjuista ja -emakoista lähetetään vuonna 2006 valmistuneelle Euroopan nyky-aikaisimmalle keskuskoeasemalle jälkeläisarvosteluun koeryhmiä, joissa jokaisessa on 3-15 porsasta. Jokaisen koeporsaan päiväkasvu ja rehunkulutus mitataan yksilöllisesti. Teurastuksen jälkeen sikojen ruhon ja lihan laatu mitataan (mm. punaisen lihan määrä, selkälihaksen pituus, lihan pH ja väri). Testissä parhaiten menestyneitä karjuja myydään esim keinosiemennyskäyttöön sekä vientiin.

Jalostuseläimille lasketaan K-indeksi, joka kuvaa lihasikaominaisuuksien odotusarvoa.

Hedelmällisyystiedot (syntyneiden porsaiden määrä, kuolleisuus , porsimaikä ja -väli ) kerätään tiloilta keskustietokoneen rekisteriin ja niistä lasketaan H-indeksi.

Y- ja M-populaatiot ovat täysin vapaita (DNA-testattuja) halotaanigeenistä (stressigeeni).

Kasvunopeuden lisäksi lihan hyvä laatu, eläinten rakenne, terveys ja hedelmällisyys ovat tulevaisuudessa tärkeitä jalostuskohteita.

Karelia Hybrid-tilat sijoittuvat kärkeen kansallisessa jalostussikalavertailussa.

Tavallinen lihasikoja tuottava tila pääsee helposti suomalaisella sika-aineksella yli 850 g päiväkasvuun (välillä 30 -115 kg) ja parhailla tiloilla kasvutulos on jatkuvasti yli 1000 g päivässä.